NA SKRÓTY:
STRONA DNIA:

ING
S T A T Y S T Y K I
  • Aktywnych stron: 13906
  • Oczekujących strony: 3
  • Dzisiejszych wpisów: 0
  • Liczba kategorii: 21
  • Liczba podkategorii: 426
RSS

Strony opisane tagiem: oprogramowanie


Zespó? EMART SYNERGIA stanowi? m?odzi i dynamiczni ludzie. Nasz? pasj? jest tworzenie nowej jako?ci w biznesie. Z pe?nym zaanga?owaniem doradzamy, kon...

http://www.emartsynergia.pl/


ERP
08-10-2009

Systemy ERP s? w stanie zast?pi? praktycznie ka?dy system informatyczny dzia?aj?cy w firmie. Dzi?ki modu?owej budowie, ka?dy system jest zast?powany j...

http://www.comarch.pl/erp

SZCZEGÓŁY: ERP

07-05-2009

Fabryka Maszyn w Strzy?owie Sp. z o.o. wprowadza zintegrowany system ERP Xpertis firmy Macrologic S.A. Rozwi?zanie to pozwoli?o na szybszy rozwój plac...

http://www.macrologic.pl/

SZCZEGÓŁY: System CRM

MaxShop jest efektem pacy ca?ego zespo?u specjalistów. Sklep www MaxShop jest zgodny ze standardami projektowania stron internetowych dla wszystkich n...

http://www.max-shop.pl/


NAJWIEKSZY SKLEP INTERNETOWY Z OPROGRAMOWANIE AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA DYSTRYBUTOR DEALER ADOBE,COREL,MICROSOFT,INTELLICAD,ZWCAD ZAWSZE AKTUALNE PROMOC...

http://www.deltasoft.com.pl/


Mo?emy poszczyci? si? liczb? 3000 wdro?onych systemów oraz ponad 30000 u?ytkowników naszych rozwi?za?. Nasz? strategi? jest dostarczanie klientom komp...

http://www.probit.com.pl/


ConSol* Poland zajmuje si? wspieraniem swojego niemieckiego partnera w obszarze rozwoju oprogramowania (system ConSol*CM), a tak?e prowadzi w?asne pro...

http://www.consol.pl/


Przedstawiamy najnowszy Adobe Acrobat Reader, który pozwoli otworzy? ka?dy plik PDF na Twoim komputerze. Program do otwierania plików PDF. Pobierz Ado...

http://adobe-acrobat-reader.download.nowosci.net/


Przedsi?biorstwo Archman buduje swoj? czo?ow? pozycj? w oparciu o ponad 10 letnie do?wiadczenie w dzia?alno?ci szkoleniowej obejmuj?cej controlling, w...

http://www.archman.pl/


15-11-2010

System SAP to najwy?szej klasy program do zarz?dzania. To oprogramowanie dla firm, które poszukuj? wy?szej sprawno?ci i dost?pno?ci informacji celem l...

http://supremis.pl/

SZCZEGÓŁY: System SAP

All Rights Reserved. Powered by MAR & OTWARTY.PL MINI & POLITYKA PRYWATNO?CI