NA SKRÓTY:
STRONA DNIA:

Skup samochodów
S T A T Y S T Y K I
  • Aktywnych stron: 13911
  • Oczekujących strony: 0
  • Dzisiejszych wpisów: 0
  • Liczba kategorii: 21
  • Liczba podkategorii: 426
RSS

Strony opisane tagiem: armator


14-09-2009

?aglowiec Fryderyk Chopin jako jedyny w Polsce ma maszty sze?ciorejowe , wybudowany w 1990r , jest to po Darze M?odzie?y drugi najwi?kszy ?aglowiec p?...

http://www.stsfryderykchopin.info/

SZCZEGÓŁY: Fryderyk Chopin

Alexander von Humboldt to do?? ?atwo rozpoznawalny ?aglowiec - ma zielone ?agle i kad?ub. Wejd? na stron? www.stshumboldt.info i zobacz zdj?cia tej ko...

http://www.stshumboldt.info/


25-09-2009

Statek badawczy Ocenia -zobacz zdj?cia i dane techniczne jednego z najnowocze?niejszych polskich statków badawczych. Jednostki posiada aparatur? umo?l...

http://www.rvoceania.info/

SZCZEGÓŁY: Ocenia

?aglowiec flagowy Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego. Nazwany tak na cze?? jednego z najwi?kszych popularyzatorów ?eglarstwa w Polsce - W?odzimierza G?owa...

http://www.kapitanglowacki.info/


All Rights Reserved. Powered by MAR & OTWARTY.PL MINI & POLITYKA PRYWATNO?CI