NA SKRÓTY:
STRONA DNIA:

?uszczyca, tr?dzik,
S T A T Y S T Y K I
  • Aktywnych stron: 13906
  • Oczekujących strony: 3
  • Dzisiejszych wpisów: 0
  • Liczba kategorii: 21
  • Liczba podkategorii: 426
RSS

Strony opisane tagiem: oprogramowanie dla firm


ERP
08-10-2009

Systemy ERP s? w stanie zast?pi? praktycznie ka?dy system informatyczny dzia?aj?cy w firmie. Dzi?ki modu?owej budowie, ka?dy system jest zast?powany j...

http://www.comarch.pl/erp

SZCZEGÓŁY: ERP

Mo?emy poszczyci? si? liczb? 3000 wdro?onych systemów oraz ponad 30000 u?ytkowników naszych rozwi?za?. Nasz? strategi? jest dostarczanie klientom komp...

http://www.probit.com.pl/


15-11-2010

System SAP to najwy?szej klasy program do zarz?dzania. To oprogramowanie dla firm, które poszukuj? wy?szej sprawno?ci i dost?pno?ci informacji celem l...

http://supremis.pl/

SZCZEGÓŁY: System SAP

Oprogramowanie dla firm. Programy finansowo ksi?gowe firmy dgcs. Kompleksowe rozwi?zania informatyczne dla ?rednich i ma?ych firm. Wiemy, ?e ka?da fir...

http://www.digimer.pl/


Crm
28-04-2009

Centrium jest jednym z najnowocze?niejszych i najprostszych w obs?udze programów CRM dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Pozwala zoptymalizowa? i u...

http://www.centrium.pl/

SZCZEGÓŁY: Crm

10-02-2009

Firma Edikson w swojej ofercie posiada oprogramowanie Subiekt GT. Jest to oprogramowanie dla firm i punktów handlowych. Posiada wiele przydatnych funk...

http://www.edikson.pl/

SZCZEGÓŁY: Subiekt GT Gda?sk

26-12-2009

Firma Firmatec zajmuje si? tworzeniem oprogramowa? dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w oparciu o do?wiadczenia nabyte w pracy. Oferujemy program d...

http://www.firmatec.pl/

SZCZEGÓŁY: ?atwy program

24-02-2009

Szukasz pomocy w pe?nym wykorzystaniu mo?liwo?ci IT w Twoim przedsi?biorstwie. Systemy erp pomog? Ci w skutecznym i efektywnym zarz?dzaniu filmów. Dod...

http://systemyerp.com.pl/

SZCZEGÓŁY: systemy erp

System enova zaprojektowany w oparciu o technologi? Microsoft.NET to najnowszej generacji aplikacja wspomagaj?ca obs?ug? ksi?gowo?ci i zarz?dzanie fir...

http://www.enova.net.pl/


Iluo.pl to firma zajmuj?ca si? tworzeniem oprogramowania dla biznesu. Firma posiada du?e do?wiadczenie w tworzeniu tego typu aplikacji, co sprawia ?e ...

http://www.iluo.pl/


All Rights Reserved. Powered by MAR & OTWARTY.PL MINI & POLITYKA PRYWATNO?CI